Najade

Najade

Šetalište maršala Tita 69, Lovran

Info

Uvijek svježa riba
radno vrijeme: 11-24


Unutarnjih mjesta

80


Vanjskih mjesta

90


Telefon

+385 51 291 866

Fax

+385 51 291 156

E-mail